July 27, 2017 at 07:45PM

Професія на весіллі: ДІД-ЖАКЕЙ.

#словотворення